ἀλκᾷ

ἀλκᾷ
ἀλκάζω
put forth strength
fut ind mid 2nd sg (epic doric aeolic)
ἀλκάζω
put forth strength
fut ind act 3rd sg (epic doric aeolic)
ἀλκή
strength
fem dat sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ἄλκα — Ἄλκᾱ , Ἄλκης masc acc sg (doric aeolic) Ἄλκᾱ , Ἄλκης masc nom/voc/acc dual Ἄλκης masc voc sg Ἄλκᾱ , Ἄλκης masc gen sg (doric aeolic) Ἄλκης masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀλκά — Ἀλκά̱ , Ἀλκή fem nom/voc/acc dual Ἀλκά̱ , Ἀλκή fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλκά — ἀλκά̱ , ἀλκή strength fem nom/voc/acc dual ἀλκά̱ , ἀλκή strength fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄλκα — ἄλκᾱ , ἄλκη elk fem nom/voc/acc dual ἄλκᾱ , ἄλκη elk fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • άλκα — Πουλί της τάξης των απτηνοδυτόμορφων, ύψους ενός μέτρου, όμοιο στην όψη με πιγκουΐνο. Ζούσε στις βόρειες πολικές περιοχές, ιδίως στην Ισλανδία και στο Λαβραδόρ, έχει όμως εξαφανιστεί από το τέλος του περασμένου αιώνα εξαιτίας του εντατικού… …   Dictionary of Greek

  • άλκα τόρδα — Πουλί της οικογένειας των αλκιδών (αλκίμορφα). Ζει στον Βόρειο Ατλαντικό. Έχει συνολικό μήκος σχεδόν μισό μέτρο, πεπλατυσμένο και κοφτερό στα άκρα του ράμφος, κοντές φτερούγες και ουρά, πόδια κοντά, πολύ προς τα πίσω, με τρία δάχτυλα που… …   Dictionary of Greek

  • Ἀλκᾷ — Ἀλκή fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὦλκα — Ἄλκᾱ , Ἄλκης masc acc sg (doric aeolic) Ἄλκᾱ , Ἄλκης masc nom/voc/acc dual Ἄλκα , Ἄλκης masc voc sg Ἄλκᾱ , Ἄλκης masc gen sg (doric aeolic) Ἄλκα , Ἄλκης masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλκᾶι — ἀλκᾷ , ἀλκάζω put forth strength fut ind mid 2nd sg (epic doric aeolic) ἀλκᾷ , ἀλκάζω put forth strength fut ind act 3rd sg (epic doric aeolic) ἀλκᾷ , ἀλκή strength fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἄλκας — Ἄλκᾱς , Ἄλκης masc acc pl (doric aeolic) Ἄλκᾱς , Ἄλκης masc acc pl Ἄλκᾱς , Ἄλκης masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”